Chào, tớ là 1 thành viên tham gia wikipedia từ cuối năm 2010 và chủ yếu viết về các vấn đề liên quan đến bách khoa thư, wiki, và một số trò chơi nhập vai.

Aislinghope (thảo luận) 02:53, ngày 20 tháng 8 năm 2011 (UTC)