Thành viên:AlbertEinstein05/Phòng thí nghiệm


Nội dung thí nghiệmSửa đổi

Phương phápSửa đổi

Dịch tay

Các công cụ thí nghiệmSửa đổi

Thời gianSửa đổi

1 ngày

Xóa định kỳSửa đổi

Thí nghiệm sẽ bị xóa sau khi nó hoàn thành. Khi nó bị xóa nó bị bỏ vào Thành viên:AlbertEinstein05/Thùng rác/Thí nghiệm