Thành viên:Alphama/Alphama Converter

Logo AlphamaConverter.png

Tải vềSửa đổi

Công dụngSửa đổi

 
Alphama Converter phiên bản 1.0.2
 • Dịch các thể loại giữa các ngôn ngữ
 • Dịch bản mẫu tự động giữa các ngôn ngữ
 • Dịch cụm từ có liên kết giữa các ngôn ngữ
 • Dịch cụm từ có redirect

Cách sử dụngSửa đổi

Chọn ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ cần dịch với viết tắt 2 ký tự đầu:

 • en: tiếng Anh
 • de: tiếng Đức
 • ru: tiếng Nga
 • fr: tiếng Pháp
 • zh: tiếng Trung Quốc
 • ja: tiếng Nhật Bản
 • ko: tiếng Hàn Quốc
 • vi: tiếng Việt

Mặc định chương trình sẽ dịch từ tiếng Anh (en) sang tiếng Việt (vi). Copy đoạn cần dịch (thông thường có những cụm từ trong 2 dấu ngoặc vuông [[ ]]) paste vào ô text box bên trái, nhấn nút Convert sẽ nhận được kết quả.

Ví dụSửa đổi

Chọn ngôn ngữ gốc là tiếng Anh (en), ngôn ngữ cần dịch là tiếng Việt (vi). Copy [[love]] paste vào ô bên trái, nhấn nút Convert sẽ nhận được kết quả là [[tình yêu]]

LỗiSửa đổi

 • Thảo luận bên trang thảo luận

Các phiên bảnSửa đổi

Version 1.2.1Sửa đổi

 • Nâng cấp lên TSL v1.2 do trình duyệt yêu cầu độ bảo mật

Version 1.2.0Sửa đổi

 • Sửa trường hợp cụm từ chứa dấu #, ví dụ Love#abc thì thành Love.

Version 1.1.10Sửa đổi

 • Sửa vị trí sai khi lấy cụm từ chứa liên kết Redirect, thêm 1 số ngôn ngữ chuyển đổi.

Version 1.1.9Sửa đổi

 • Update https links

Version 1.1.7Sửa đổi

 • Update for urwiki.

Phiên bản 1.1.5Sửa đổi

 • Sửa API lấy dữ liệu nhanh hơn
 • Sửa lỗi convert File

Phiên bản 1.1.4Sửa đổi

 • Sửa lỗi dịch không chính xác lấy từ SiteLinks chứ không phải Labels như các bản cũ.
 • Sửa các API mới

Phiên bản 1.1.1Sửa đổi

 
Dự đoán thể loại chưa tồn tại

Phiên bản 1.1.0Sửa đổi

 • Sửa lỗi danh mục muốn hiển thị trên văn bản, ví dụ: Category:Love

Phiên bản 1.0.9Sửa đổi

 • Sửa lỗi cụm từ

Phiên bản 1.0.6Sửa đổi

 • Thêm tùy chọn chỉ hiển thị các kết quả có interlinks

Phiên bản 1.0.5Sửa đổi

 • Dịch bản mẫu đơn, không tham số
 • Không dịch tập tin
 • Dịch cụm từ có redirect

Bản quyềnSửa đổi

 • GNU General Public License v3 (ghi công tác giả)