Công cụ chuyển liên kết chú thích trần (bare links) thành chú thích theo định dạng Bản mẫu:Chú thích Web.

Download

Danh sách nguồn

Lưu trữ danh sách thông tin nguồn ở đây, ai đóng góp thêm mời đóng góp vào phần đóng góp ở liên kết dưới:
Thành viên:Alphama/Alphama RefLinks/Danh sách nguồn

Thân tặng

Cách dùng

Copy toàn bộ mã của bài viết paste vào ô bên trái, nhấn nút Convert, kết quả hiện bên ô bên phải. Copy kết quả paste vào bài và lưu lại.

Lưu ý

 • Đặt chú thích trong cặp thẻ <ref>http://link trần</ref> mà không cần làm gì thêm khi viết bài.
 • Nên chuyển đổi từng chú thích một hoặc nhóm các chú thích không quá 20 chú thích để đảm bảo hiệu quả
 • Dùng tốt nhất cho các chú thích của website báo chí nổi bật vì những website này cung cấp đầy đủ thông tin truy vấn cho chương trình. Ví dụ: nếu dùng liên kết báo nước ngoài như CNN, BBC, tỉ lệ khớp 100%.
 • Nếu truy vấn 1 chú thích hơn 60 giây mà không có kết quả gì trên trình duyệt thì chương trình trả về {{:Bản mẫu:Link chết}} kèm thèo chú thích đó.
 • Một số link không chuyển đổi được do không đủ thông tin, link chết.
 • Công cụ này phụ thuộc vào mạng để lấy thông tin các trang web, hãy chắc chắn bạn có tốc độ mạng ổn định khi dùng.
 • Chương trình bị một số trình duyệt nhận nhầm virus vì chứa các phương thức đọc dữ liệu từ web.

Phiên bản

Khuyến cáo nên dùng bản mới nhất

 • Phiên bản 2.2: update thêm, phát sinh lỗi bị vài server chặn lấy thông tin, sửa sau.
 • Phiên bản 2.1: fix lỗi HTTP 301. Moved Permanently mất http:// & chức năng lấy nội dung bài theo tên & Tùy chọn Convert all refs except {{chú thích__}} template (trình bày lại tất cả chú thích trừ những chú thích đã có bản mẫu {{chú thích}}, ví dụ [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ariel_Ortega&diff=16685826&oldid=15131041].
 • Phiên bản 2.0: fix lỗi HTTP 301. Moved Permanently
 • Phiên bản 1.9: fix lỗi dantri, fix lỗi lấy title
 • Phiên bản 1.8: thêm mô tả các trang web
 • Phiên bản 1.7: Sửa lỗi 503 Bad Gateway
 • Phiên bản 1.6: Fix lỗi redirect + Lấy dữ liệu từ web 2 lần dùng cho các web server không ổn định.
 • Phiên bản 1.5:
 • Phiên bản 1.4: Lấy UrlTitle từ thẻ Header
 • Phiên bản 1.3: Chỉnh thời gian mặc định truy vấn 60s + Fix lỗi nhận diện sai liên kết dẫn đến lỗi link chết + Fix trường hợp có thuộc tính name
 • Phiên bản 1.2: Chỉnh thời gian mặc định truy vấn 20s
 • Phiên bản 1.1:
 • Phiên bản 1.0: Đang thử nghiệm, mời góp ý bên trang thảo luận

Lỗi

 • Tỉ lệ nhỏ % cho ra bản mẫu link chết nếu tốc độ mạng quá chậm + server chứa nội dung liên kết không ổn định.
 • Một số website chặn một số mạng của người dùng.

Hình