THÔNG TIN CƠ BẢNSửa đổi

Tên hiệu:An12vua145

Thành viên của các nhóm: (không có)

Thành viên thông thường, Thành viên tự xác nhận

Số lần sửa đổi: 103

Lúc mở tài khoản: 16:11, ngày 10 tháng 9 năm 2016

Ngôn ngữ : tiếng Việt