Anhotaku 1 thanh niên dam mê xem anime .Thích chơi game Mobile Legends: Bang Bang