AsgardBot
Thành viên này là robot
(thảo luận · đóng góp)
Tác giảAsgard
Cờ?Chưa có
Thời gian hoạt động và thống kê
Ngày bắt đầu21 tháng 6 năm 2008
Tổng số sửa đổi0 (Cập nhật lần cuối vào lúc 07:21, ngày 13 tháng 9 năm 2009 (UTC))
Thông tin khác
Tuân thủ quy trình ngắt khẩn cấp?