Thông tin cá nhânSửa đổi

  • Năm sinh : 1947
  • Quê quán: huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang