tôi tên Dương Phát Hào sinh năm 1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh, biệt danh trên wikipedia là Bachcongtu