Xin chào, tôi là Cát trắng, là một thành viên Wikipedia và là người tự đánh dấu tuần tra.
1. Tần suất hoạt động của tôi?
- Không thường trực. Tôi chỉ có thể lên Wikipedia vào những thời gian rảnh rỗi, và ngoài đời tôi có khá nhiều việc bận. Có nhiều lúc tôi sẽ thoắt ẩn thoắt hiện. Thậm chí, có thể tôi sẽ nghỉ hẳn Wikipedia, không quay trở lại (tức là không đăng nhặp tài khoản và không sửa đổi, vẫn có thể lên Wikipedia nhưng chỉ là người đọc bình thường và ở chế độ chưa đăng nhập) nên mong bạn thông cảm khi tôi chưa thể phản hồi tin nhắn ngay tức thì.
2. Tôi đóng góp những gì cho Wikipedia?
- Tham gia chống phá hoại, tạo bài mới (thỉnh thoảng), bỏ phiếu biểu quyết xóa bài (tôi mới quay trở lại sau khi Wikibreak khoảng 4 tháng nên cần một thời gian lâu hơn nữa thích nghi dần để làm lại việc này, và khi đã thích nghi được rồi thì thỉnh thoảng tôi sẽ mới lên đây), chào mừng thành viên mới tham gia (thỉnh thoảng) và tẩy trống chỗ thử giúp cho bot (thỉnh thoảng).