Tôi tên là Cao Đắc Điểm là con rể nhà văn Ngô Tất Tố.

  Tôi rất cám ơn wikipedia đã có nhiều sửa chữa mới như về năm sinh của tác giả, về một số công trình mới giới thiệu về thân thế sự nghiệp của Ngô Tất Tố.
  Hôm nay tôi chính thức đề nghị wikipedia cho gỡ bỏ ba tên tài liệu về soạn sách địa dư, ghi tác giả là của Ngô Tất Tố. Tôi cam đoan đây không phải là sách của tác giả.
               *
  Tôi xin khẳng định: Tôi là chồng của Ngô Thị Thanh Lịch - con gái Cụ Ngô Tất Tố.
  Năm nay tôi 76 tuổi. Vốn là tiến sĩ - cán bộ khoa học của Viện Khoa học Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Hơn 10 năm nay vợ chồng tôi đã triển khai sưu tầm, tập hợp di sản văn chương trên hầu hết các lĩnh vực của tác giả Ngô Tất Tố. Hiện nay chúng tôi đang quản lý, lưu giữ toàn diện, có hệ thống toàn bộ sự nghiệp sáng tác của tác giả NGô Tất Tố. Chính trên Wikipedia Ngô Tất Tố có ghi tên tôi. Một lần nữa tôi xin bảo đảm tôi là con rể nhà văn Ngô Tất Tố. Ngoài nội dung cải chính về ba cuốn sách địa dư các năm 1948, 1949, 1950 như nêu trên, tôi xin nói rõ về năm Nhà văn Ngô Tất Tố vào đảng.
   Năm 1948, Ngô Tất Tố vào Đảng Cộng sản Đông Dương chứ không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi lẽ hồi đó vẫn là Đảng Cộng sản Đông Dương, tới tháng 2 năm 1951 mới đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam, tới năm 1976 đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc nhà văn Ngô Tất Tố vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1948 đã được ghi rõ: 
   - Nhà văn Nguyên Hồng, sau 100 ngày mất của Ngô Tất Tố đã vết:"Trong cuộc học tập của một số anh em văn nghệ sĩ ở một địa điểm Việt Bắc, ngày 1 tháng 5 năm 1948, Ngô Tất Tố gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương" (Trong bài viết "Ngô Tất Tố" của Nguyên Hồng đăng trên Tạp chí Văn nghệ, số 54, 8-1954.
   - Trong bài "Ngô Tất Tố trong kháng chiến" của các nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Đàn, GS Phan Cự Đệ đăng trong sách "Ngô Tất Tố" của Nxb Văn hóa năm 1962 ghi rõ: "Một vinh dự lớn nhất cho cuộc đời nhà Nho này, là trong cuộc học tập của một số anh em văn nghệ sĩ ở Việt Bắc, ngày 1 tháng 5 năm 1948, Ngô Tất Tố đã được gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương"        
   - Trong Lịch sử văn học Việt Nam dùng trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm do GS NGuyễn Đăng Mạnh soạn (năm 1978) ghi rõ " Năm 1948 Ngô Tất Tố gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương".