Male.svgThành viên này là nam giới.
Khuê Văn Các, biểu tượng của thủ đô Hà Nội Thành viên này là người Hà Nội.
Nikolaos Gyzis - Historia.jpg
Thành viên này là một người yêu thích Lịch sử.Looking in the Mirror and dabs on Rouge Powder.jpg