Trang chính Thảo luận Việc cần làm Giải thưởng Thêm bài đề xuất ở đây Linh tinh *Đóng góp *Trao 💛 qua mail + Giải phẫu học + Y học  

*: Trang không thuộc quản lý của thành viên
+: Trang dự án


Wikipedia
Cá nhân


Đóng góp


Cộng đồngGiới thiệu

Xin chào!. Tôi hiện đang là 1 Thành viên của Wikipedia tiếng Việt, được xác nhận Thành viên thông thường, Thành viên được xác nhận mở rộng, Thành viên tự xác nhận, Người tự đánh dấu tuần tra.Bạn có thể liên hệ tôi qua email: vdongold@gmail.com .

Thành viên Y học
Flag of Vietnam.svgThành viên này là người
Việt Nam.
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Male.svgThành viên này là nam giới.
Exquisite-kalarm.pngMúi giờ của thành viên này là UTC+7.

Giới thiệu
Xin chào!. Tôi hiện đang là 1 Thành viên của Wikipedia tiếng Việt, được xác nhận Thành viên thông thường, Thành viên được xác nhận mở rộng, Thành viên tự xác nhận, Người tự đánh dấu tuần tra.Bạn có thể liên hệ tôi qua email: vdongold@gmail.com hoặc gửi thư thông qua Wikipedia Gửi thư cho Chàng trai đến từ vùng đất cát trắng.
CHỮ KÝ  • Vdongold |talk