Mở trình đơn chính
Chữ ký Che

Quyền thành viênSửa đổi

  • Ngày 2 tháng 12 năm 2014 được cấp quyền Người lùi sửa, do BQV Hoang Dat thực hiện.
 Thành viên này có quyền lùi sửa trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
  • Ngày 10 tháng 11 năm 2014 được cấp quyền Người tự đánh dấu tuần tra, do BQV Conbo thực hiện.
  • Ngày 11 tháng 9 năm 2013 được cấp quyền tuần tra viên, do BQV Thái Nhi thực hiện.
 Thành viên này có quyền tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)

Tài khoản botSửa đổi