Tên : Đoàn Linh Chi

Nơi sinh : Hà Nội - Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ^^

Thích : ăn, chơi, đàn, hát

Sinh năm 1990

Học sinh cấp ba trường Phổ Thông Chuyên Ngoại Ngữ

Ước mơ tương lai: kiếm được học bổng --> đi du học US--> làm business admin--> đi xóa đói giảm nghèo ở nông thôn

Mong đóng góp cho Wiki một cái gì đó.