WikiCup 2008 2008
WikiCup.svg
Cúp vàng vô địch WikiCup
Số đội (từ Wikipedia tiếng Việt liên đoàn)
Vị trí chung cuộc
Vô địchParis (lần thứ 1)
Á quânRungbachduong
Hạng baGrenouille vert

Cách tính điểmSửa đổi

Bài chọn lọc Danh sách chọn lọc Bạn có biết
100 40 10

Danh sách cụ thểSửa đổi

Chỉ tính những người có trên 100 điểm
TT Thành viên BCL DSCL BCB Điểm
01 Paris 8 2 10 980
02 Rungbachduong 6 25 850
03 Grenouille vert 5 1 21 750
04 Ninh Chữ 5 9 590
05 Viethavvh 2 15 350
06 Tower 3 4 340
07 Nad 9x 3 1 310
07 Motthoangwehuong 2 11 310
09 Nalzogul 2 8 280
10 Magnifier 2 6 260
10 Adia 1 16 260
12 Trungda 1 14 240
12 Vinhtantran 1 14 240
14 Tieu ngao giang ho1970 2 2 220
14 Bùi Thụy Đào Nguyên 0 22 220
16 NTT 2 1 210
17 Kenshin top 1 6 160
18 Rotceh 1 4 140
19 Ctmt 1 3 130
20 Historypro 1 1 110
20 Mai Trung Dung 1 1 110
WikiCup
     
2008 2009 2010