mở tài khoản 16:12, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Collector143
Giới tínhNam
Wikipedia
Gia nhậpNgày 28 tháng 4, 2016
Tổng số sửa đổi535
Cập nhật lần cuối vào lúc 20:47, ngày 14 tháng 8 năm 2019 (UTC)
Độ nghiện WikipediaChưa kiểm tra