Thông tin ngôn ngữ thành viên
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Thành viên theo ngôn ngữ
The Commodore PET (Personal Electronic Transactor) is a line of home/personal computers produced starting in 1977 by Commodore International