System-users.svgTên người dùng này là một tài khoản thay thế của Leducbinh.tlu.
2.700+Thành viên này đã có hơn 2.700 sửa đổi trên Wikipedia.