System-users.svgTên người dùng này là một tài khoản thay thế của Leducbinh.tlu.
7.100+Thành viên này đã có hơn 7.100 sửa đổi trên Wikipedia.
Wikipedia 20 cover confetti black.png