Tên người dùng này là một tài khoản thay thế của Leducbinh.tlu.
8.600+Thành viên này đã có hơn 8.600 sửa đổi trên Wikipedia.
Thành viên này là một thành viên của
Ủy ban phòng chống phá hoại