Tên người dùng này là một tài khoản thay thế của Leducbinh.tlu.
8.800+Thành viên này đã có hơn 8.800 sửa đổi trên Wikipedia.
Thành viên này là một thành viên của
Ủy ban phòng chống phá hoại