Khiên phương Bắc (Borealopelta), hóa thạch khủng long xương kết hoàn chỉnh nhất từ trước tới giờ

Xin chào các bạn, rất vui được làm quen,

Hello, nice to meet you,

Hallo, freut mich :D 718smiley.svg  Khủng Long (tám) 🌴🦕🦖 -- 20:38, ngày 17 tháng 12 năm 2018 (UTC)

Bầy khủng long của Bé Khủng Long

Dinoproject-icon2.pngĐây là một thành viên của Dự án Khủng long.
Anning plesiosaur.pngĐây là một thành viên của Dự án Cổ sinh vật học.
JSTOR icon.pngThành viên này có quyền truy cập vào JSTOR.
ScienceDirectThành viên này có quyền truy cập vào Elsevier' ScienceDirectTéc min
Sửa đổi

 1. Acrocanthosaurus - Acrocanthosaurus (citation bot?
 2. Danh sách khủng long - Danh sách khủng long
 3. Seorsumuscardinus - Seorsumuscardinus
 4. Aptian - Tầng Apt

Cần làmSửa đổi

 1. Template:Welcome-anon-constructive

Công cụ giúp dịchSửa đổi

linh tinhSửa đổi

"Tay trái" :DSửa đổi

Danh pháp
Sửa đổi

Bé Khủng Long's giai tác phê bình thuậtSửa đổi

Bài dịch tốt/chọn lọcSửa đổi

 1. Đọc sơ kiểm tra dịch -> quá tệ ko có khả năng cải thiện chống
 2. Check link -> die chống
 3. Đếm link -> thiếu -> tìm hiểu sao thiếu, ko có lý do chính đang chống
 4. Kiểm tra tính đầy đủ -> thiếu chống
 5. Đọc kĩ lần lượt từng đoạn một. Nếu cả bài ok thì qúa tốt, cho 1 phiếu   Đồng ý, còn ko thì tạm   Chưa đồng ý, lập trang "Dò bài" rồi sang bước 6
 6. Bôi đen những chỗ dịch chưa được để tác giả sửa. Khi bài đã sửa xong hết thì   Đồng ý

Bài tự viết tốt/chọn lọcSửa đổi

 1. Kiểm tra vi phạm bản quyền -> copy chống
 2. Kiểm tra nguồn -> thiếu nguồn chống
 3. Kiểm tra nguồn -> nguồn yếu chống
 4. Xem mục lục -> lộn xộn chống
 5. Xem trình bày -> xấu chống
 6. Đọc một lượt từ trên xuống. Nếu cả bài ok thì qúa tốt, cho 1 phiếu   Đồng ý, còn ko thì tạm   Chưa đồng ý, lập trang "Dò bài" rồi chuyển sang bước 7
 7. Comment vô những chỗ dở/dư/thiếu để tác giả sửa. Khi bài đã sửa xong hết thì   Đồng ý