Chào mừng đến trang thành viên

Bò TótSửa đổi

Bò Tót to lớn và hung dữ hơn trâu nhà nuôi nhiều. Bò Tót có sức khỏe gấp bốn năm lần trâu, nhà. Dù là con trâu mộng to nhưng để bên cạnh bò tót thì cũng giống như con Virus để cạnh con kiến chúa thôi. Virus thì thường gây bịnh và nguy hiểm, còn kiến chúa thì thường siêng năng chăm chỉ và sống với tinh thần cộng đồng rất cao.

 
Bò Tót
 
Kiến chúa
 
Vi rút