Lời phủ nhận:

  1. Tôi không phải sử gia, chỉ là chép từ những sách sử đã được in ấn phát hành. Trong quá trình tổng hợp đôi lúc cũng có thể có thiếu sót không tránh được; nếu bạn phát hiện ra, xin cứ nhắc tôi. Tôi sẽ cố gắng khắc phục
  2. Tôi không theo phe phái, không có tôn giáo và tôn chỉ hoạt động là không chép thiếu nên đôi lúc sẽ có hơi đụng chạm. Nếu có trách xin trách ông tác giả viết các sách, đừng trách tôi.
  3. Tôi đóng góp theo hứng, nghĩa là tôi muốn tìm hiểu về vấn đề gì tôi sẽ viết rất nhiều. Đừng suy nghĩ tôi ủng hộ bên này hay bỏ bên kia.
  4. Tôi tham gia Wikipedia không phải để đập nhau hay đi ném đá hội nghị. Vì vậy xin đừng kêu gọi tôi tham gia cãi nhau dưới bất cứ hình thức nào, tôi xin từ chối trước hết.