Wikipedia:Babel
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2This user can contribute with an intermediate level of English.
fr-1Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau élémentaire de français.
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ

Chủ tịch nước Việt NamSửa đổi

Hồ Chí Minh &0000000000000079.00000079 năm, &0000000000000106.000000106 ngày

Tôn Đức Thắng &0000000000000091.00000091 năm, &0000000000000213.000000213 ngày
Nguyễn Hữu Thọ (quyền) &0000000000000086.00000086 năm, &0000000000000167.000000167 ngày
Trường Chinh &0000000000000081.00000081 năm, &0000000000000234.000000234 ngày
Võ Chí Công &0000000000000099.00000099 năm, &0000000000000002.0000002 ngày
Lê Đữc Anh &0000000000000098.00000098 năm, &0000000000000142.000000142 ngày
Trần Đức Lương &0000000000000083.00000083 năm, &0000000000000208.000000208 ngày
Nguyễn Minh Triết &0000000000000078.00000078 năm, &0000000000000052.00000052 ngày

Trương Tấn Sang &0000000000000071.00000071 năm, &0000000000000313.000000313 ngày

https://www.youtube.com/watch?v=3LwMbakZsQE&list=PL9iaRd-fBn0U_iqYjmk6fbHGbgF-pr9aX (season 2)

https://www.youtube.com/watch?v=ImFWEVQO_DI&list=PL9iaRd-fBn0W71_7B1x9obAOozRzyVt4E (Season 1) https://www.youtube.com/watch?v=VzAw1-hT96E&list=PL9iaRd-fBn0UtGc0m6jEtTvRW8NOqTYP9 (season 4) http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=186771&page=13 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010355402518&lst=100003006772218%3A100010355402518%3A1576551925&sk=timeline https://www.facebook.com/le.pham.7106670?sk=wall&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARARGcTNe2wQZFhLra7fFl3fIB7-6uR2h0GB64z9e-ZHkHxbez_2_7hKp1lawnNpyGr8CC7zO_QnKX62&hc_ref=ARS5tXyZbhsZGjLaJykr2nqqmzFYQccAItETzvgWs01fsKcPa0u8QNvWoCEnQYzDt1I https://www.facebook.com/thy.thy.712?__tn__=lC-R&eid=ARAScGfnFbZrPGR6tV0UXcbyEeTJuUG2kJLZ4BAT8nKTgcld_RhaCmVZru7V2Rd4OhkSsbOTeIWdVCQi&hc_ref=ART1n7gWU3sePxhB4t9o_FVWqd4idBEr01HyQCZAbIefybwQ6EN7Ew9o1GdhUkq-ohg&__xts__[0]=68.ARBFnD2AS_G3q4wstsXkowNIXTIdzYlClzbTYS4W1pzZgwZfJBosv_RaDI8wWuUqRNlpFAgsvDHj7JgMA09Op5UITPQsNbSDbov-EkXEjCHWpMFKOs1m6ov-bEa442uwkz3HjRtBb3XnxhCznrPIML-ye5QRZkwJSMpfaTOnDMQxWCUNA_FrCCR8MV_PIiBOVaAjisdwnqvbj7sEVXgl5mYG8-Ya23AvpopKm3BZnI10Bbt1-QXv1SHrZE6C7NWgEum8F9WAIQOmTJaW-SpfmUQaimCDndOuUh0DY2-KU_tC9pSTcx1bFrzG4CUXiWCCPSc1NHcRreYOHmknzc9cBo6WTLf-oSYBBsl0NJpKrHkwxNlIPaXuysaOiw

https://www.flickr.com/photos/75569092@N07/

https://www.flickr.com/photos/148963765@N04/albums

https://www.flickr.com/photos/132053710@N02/albums/with/72157668602277982

https://www.flickr.com/photos/133351583@N02/