Mở trình đơn chính

Vàng 


Xin chào, mình tên là NoName (sinh 1 ngày nào đó trong 1 năm nào đó). Đây là trang nhà của mình.

Mình lên đây vừa đọc vừa viết . Đọc thấy bài nào thiếu thiếu thì sửa, nếu bí quá dịch bên en sang. Chủ yếu là bài về khoa học.

Wikipedia Gold.png
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên

UserboxSửa đổi

My Information
 Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
1.000+Thành viên này đã có hơn 1.000 sửa đổi trên Wikipedia.
  Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 1 năm, 10 tháng và 27 ngày.
  Thành viên này là một người yêu thích Toán học.
 Thành viên này rất thích đánh cờ vua
 Thành viên này là người
Việt Nam.
?Thành viên này sinh vào một năm nào đó.


 Thành viên này muốn tham gia Wikipedia như một kẻ vô danh