Những bài viết khởi tạo trên wikipedia sửa

STT Tên bài viết Ngày viết Thể loại
1 Danh sách các quốc gia Bắc Phi theo GDP - 2009 21.4.2011 Bảng thống kê kinh tế
2 Các quốc gia Đông Nam Á 28.5.2011 Bảng thống kê tổng hợp
3 Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo tổng GDP 2011 28.6.2012 Bảng thống kê kinh tế
4 Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Đại Dương 28.5.2011 Bảng thống kê tổng hợp
5 Danh sách các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2010 4.6.2011 Bảng thống kê kinh tế
6 Danh sách các quốc gia Đông Á theo thủ đô và thành phố lớn nhất 26.9.2011 Bảng thống kê hành chính
7 Danh sách các quốc gia Đông Á theo lãnh thổ quốc gia 27.9.2011 Bảng thống kê tổng hợp
8 Danh sách các quốc gia ASEAN theo lãnh thổ quốc gia 27.9.2011 Bảng thống kê tổng hợp
9 Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo lãnh thổ quốc gia 27.9.2011 Bảng thống kê tổng hợp
10 Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo tổng GDP 2009 30.9.2011 Bảng thống kê kinh tế
11 Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo dân số và mật độ dân số 2009 1.10.2011 Bảng thống kê địa lý
12 Danh sách các quốc gia theo tỉ lệ lạm phát 2010 9.10.2011 Bảng thống kê kinh tế
13 Danh sách các Hội đồng hạt của Vương quốc Anh 11.7.2012 Bảng thống kê hành chính
14 Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện của Nam Định 12.7.2012 Bảng thống kê hành chính
15 Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện của Tây Ninh 13.7.2012 Bảng thống kê hành chính
16 Danh sách các quốc gia theo GDP năm 2011 13.7.2012 Bảng thống kê kinh tế
17 Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện của Ninh Thuận 13.7.2012 Bảng thống kê hành chính
18 Danh sách 10 quốc gia có sản lượng vàng cao nhất năm 2011 17.7.2012 Bảng thống kê khoáng sản
19 Danh sách 10 quốc gia có sản lượng dầu thô nhiều nhất năm 2011 17.7.2012 Bảng thống kê địa chất
20 Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện của Thái Bình 14.7.2012 Bảng thống kê hành chính
21 Danh sách 10 mỏ vàng lớn nhất thế giới 17.7.2012 Bảng thống kê địa chất
22 Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện của Bình Định 18.7.2012 Bảng thống kê hành chính
23 Danh sách đơn vị hành chính của Hà Nội 20.7.2012 Bảng thống kê hành chính
24 Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện của Đắk Nông 24.7.2012 Bảng thống kê hành chính
25 Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Hậu Giang 30.7.2012 Bảng thống kê hành chính
26 Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Bạc Liêu 30.7.2012 Bảng thống kê hành chính
27 Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Cà Mau 1.8.2012 Bảng thống kê hành chính
28 Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu 1.8.2012 Bảng thống kê hành chính
29 Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Quảng Nam 13.8.2012 Bảng thống kê hành chính
30 Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện của Quảng Bình 14.8.2012 Bảng thống kê hành chính
31 Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện của Lai Châu 14.8.2012 Bảng thống kê hành chính
32 Danh sách các đơn vị hành chính cấp tỉnh của Kazakhstan 14.8.2012 Bảng thống kê hành chính
33 Danh sách các thành phố của Sri Lanka 31.8.2012 Bảng thống kê hành chính
34 Danh sách các loại tiền tệ đang lưu hành 23.3.2013 Bảng thống kê tiền tệ
35 Danh sách các quốc gia theo chiều dài đường bờ biển 29.4.2013 Bảng thống kê địa lý
36 Danh sách các quốc gia theo dự trữ ngoại tệ 2012 - 2013 30.4.2013 Bảng thống kê tài chính
37 Trincomalee 07.04.2012 Địa lý hành chính
38 Đảo San Clemente 09.04.2012 Địa lý tự nhiên
39 San Clemente, Chile 09.04.2012 Địa lý hành chính
40 Coronado 09.04.2012 Địa lý hành chính
41 Quần đảo San Juan 22.06.2012 Địa lý tự nhiên
42 Quần đảo Shortland 25.06.2012 Địa lý tự nhiên
43 Đảo Choiseul 25.06.2012 Địa lý tự nhiên
44 Đảo Vella Lavella 25.06.2012 Địa lý tự nhiên
45 Đảo Santa Isabel 25.06.2012 Địa lý tự nhiên
46 Đảo San Jorge 26.06.2012 Địa lý tự nhiên
47 Vịnh Thousand Ships 26.06.2012 Địa lý tự nhiên
48 Đảo Malaita 26.06.2012 Địa lý tự nhiên
49 Kirakira 26.06.2012 Địa lý hành chính
50 Tỉnh Makira - Ulawa 26.06.2012 Địa lý hành chính
51 Đảo Rennell 27.06.2012 Địa lý tự nhiên
52 Đảo Bellona 27.06.2012 Địa lý tự nhiên
53 Tỉnh Rennell và Bellona 27.06.2012 Địa lý hành chính
54 Cypress, California 28.06.2012 Địa lý hành chính
55 Seal Beach, California 28.06.2012 Địa lý hành chính
56 Orange, California 28.06.2012 Địa lý hành chính
57 Tỉnh Temotu 28.06.2012 Địa lý hành chính
58 Đảo Guss 29.06.2012 Địa lý tự nhiên
59 Đảo Henry, Washington 29.06.2012 Địa lý tự nhiên
60 Đảo San Juan 29.06.2012 Địa lý tự nhiên
61 Đảo Lummi 29.06.2012 Địa lý tự nhiên
62 Đảo Dinner 29.06.2012 Địa lý tự nhiên
63 Đảo Guemes 29.06.2012 Địa lý tự nhiên
64 Đảo Lopez 29.06.2012 Địa lý tự nhiên
65 Đảo Freeman 29.06.2012 Địa lý tự nhiên
66 Đảo Jindo 30.06.2012 Địa lý tự nhiên
67 Quần đảo Willis 5.07.2012 Địa lý tự nhiên
68 Iris 13.07.2012 Địa lý tự nhiên
69 Vịnh Royal 13.07.2012 Địa lý tự nhiên
70 Vịnh Đông Cumberland 13.07.2012 Địa lý tự nhiên
71 Hồ Xạ Hương 18.07.2012 Địa lý tự nhiên
72 Hồ Vân Trục 18.07.2012 Địa lý tự nhiên
73 Sông Ngũ Huyện Khê 19.07.2012 Địa lý tự nhiên
74 Đảo Sea Lion 22.07.2012 Địa lý tự nhiên
75 Đảo George 22.07.2012 Địa lý tự nhiên
76 Đảo Speedwell 22.07.2012 Địa lý tự nhiên
77 Quần đảo Swan, Falkland 22.07.2012 Địa lý tự nhiên
78 Đảo Great, Falkland 22.07.2012 Địa lý tự nhiên
79 Đảo Keppel 22.07.2012 Địa lý tự nhiên
80 Quần đảo Schouten, Papua New Guinea 25.07.2012 Địa lý tự nhiên
81 Quần đảo Western, Papua New Guinea 25.07.2012 Địa lý tự nhiên
82 Quần đảo Tanga 26.07.2012 Địa lý tự nhiên
83 Quần đảo Công tước xứ York 27.07.2012 Địa lý tự nhiên
84 Nhóm đảo Lihir 27.07.2012 Địa lý tự nhiên
85 Quần đảo Hermit 27.07.2012 Địa lý tự nhiên
86 Đảo Wuvulu 30.07.2012 Địa lý tự nhiên
87 Đầm Thị Tường 30.07.2012 Địa lý tự nhiên
88 Cù Lao Mây 31.07.2012 Địa lý tự nhiên
89 Đông Kazakhstan (tỉnh) 14.08.2012 Địa lý hành chính
90 Tây Kazakhstan 15.08.2012 Địa lý hành chính
91 Aktobe (tỉnh) 15.08.2012 Địa lý hành chính
92 Kostanay (tỉnh) 15.08.2012 Địa lý hành chính
93 Bắc Kazakhstan (tỉnh) 17.08.2012 Địa lý hành chính
94 Atyrau (tỉnh) 17.08.2012 Địa lý hành chính
95 Nam Kazakhstan (tỉnh) 17.08.2012 Địa lý hành chính
96 Almaty (tỉnh) 17.08.2012 Địa lý hành chính
97 Akmola (tỉnh) 18.08.2012 Địa lý hành chính
98 Mangistau (tỉnh) 19.08.2012 Địa lý hành chính
99 Karagandy (tỉnh) 19.08.2012 Địa lý hành chính
100 Pavlodar (tỉnh) 19.08.2012 Địa lý hành chính
101 Kyzylorda (tỉnh) 19.8.2012 Địa lý hành chính
102 Syrdariya 19.8.2012 Địa lý hành chính
103 Zhambyl (tỉnh) 19.08.2012 Địa lý hành chính
104 Bán đảo Yorke 27.08.2012 Địa lý tự nhiên
105 Bán đảo Yamal 27.08.2012 Địa lý tự nhiên
106 Jaffna 28.08.2012 Địa lý hành chính
107 Tỉnh của Sri Lanka 28.08.2012 Địa lý hành chính
108 Kandy 29.08.2012 Địa lý hành chính
109 Kampong Speu (thị xã) 30.08.2012 Địa lý hành chính
110 Koh Kong (thành phố) 30.08.2012 Địa lý hành chính
111 Kratié (thị xã) 30.08.2012 Địa lý hành chính
112 Samraong (thị xã) 30.08.2012 Địa lý hành chính
113 Badulla 31.08.2012 Địa lý hành chính
114 Negombo 31.08.2012 Địa lý hành chính
115 Abay (Karagandy) 09.09.2012 Địa lý hành chính
116 Abay (thị xã) 09.09.2012 Địa lý hành chính
117 Ayagoz (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
118 Ayagoz (thành phố) 09.09.2012 Địa lý hành chính
119 Beskaragay (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
120 Borodulikha (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
121 Glubokeo (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
122 Katonkaragay (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
123 Kokpekti (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
124 Kurshim (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
125 Kurshim 09.09.2012 Địa lý hành chính
126 Shemonaikha (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
127 Tarbagatay (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
128 Ulan (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
129 Urzhar (huyện) 09.09.2012 Địa lý hành chính
130 Urzhar 09.09.2012 Địa lý hành chính
131 Quận của Brunei 13.09.2012 Địa lý hành chính
132 Malacca (thành phố) 13.09.2012 Địa lý hành chính
133 Hồ Bayano 30.12.2012 Địa lý hành chính
134 Hồ Gatun 30.12.2012 Địa lý hành chính
135 Sông Bayano 1.1.2013 Địa lý hành chính
136 Hồ Noong 04.2013 Địa lý hành chính
137 Đảo Baudisson 27.04.2013 Địa lý hành chính
138 Đảo Aua 27.04.2013 Địa lý hành chính
139 Bagabag (Papua New Guinea) 27.04.2013 Địa lý hành chính
140 Đảo Allan 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
141 Đảo Barnes 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
142 Đảo Battleship (Washington) 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
143 Đảo Blakely, Washington 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
144 Đảo Brown (Washington) 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
145 Đảo Canoe 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
146 Đảo Castle (Washington) 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
147 Đảo Center (Washington) 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
148 Đảo Clark (Washington) 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
149 Đảo Colville 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
150 Đảo Flattop 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
151 Đảo Frost 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
152 Đảo Iceberg 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
153 Đảo James (Quần đảo San Juan) 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
154 Đảo Johns (Washington) 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
155 Đảo Sheep (Washington) 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
156 Đảo Skull (Washington) 30.04.2013 Địa lý tự nhiên
157 Đảo Matia 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
158 Đảo Yellow 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
159 Đảo Orcas 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
160 Đảo Patos 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
161 Quần đảo Wasp 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
162 Đảo Turn 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
163 Đảo Pearl (Washington) 01.04.2013 Địa lý tự nhiên
164 Đảo O'Neal 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
165 Đảo Obstruction (Washington) 01.04.2013 Địa lý tự nhiên
166 Eo biển Rosario 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
167 Eo biển Haro 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
168 Quần đảo Gulf 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
169 Quần đảo Discovery 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
170 Đảo Hardwicke 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
171 Đảo Tây Thurlow 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
172 Đảo Đông Thurlow 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
173 Đảo Sonora 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
174 Đảo Stuart (British Columbia) 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
175 Đảo Quadra 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
176 Tamarindo, Costa Rica 01.05.2013 Địa lý hành chính
177 Nosara 01.05.2013 Địa lý hành chính
178 Naranjo de Alajuela 01.05.2013 Địa lý hành chính
179 Montezuma, Costa Rica 01.05.2013 Địa lý hành chính
180 Santa Teresa, Costa Rica 01.05.2013 Địa lý hành chính
181 Đảo Maurelle 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
182 Đảo Read 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
183 Quần đảo Rendezvous 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
184 Đảo Raza 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
185 Đảo Tây Redonda 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
186 Đảo Đông Redonda 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
187 Đảo Cortes 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
188 Quần đảo Twin (British Columbia) 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
189 Đảo Hernando 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
190 Đảo Savary 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
191 Quần đảo Thái Bình Dương 01.05.2013 Địa lý tự nhiên
192 Quần đảo Nhật Bản 02.05.2013 Địa lý tự nhiên
193 Đảo Banaba 02.05.2013 Địa lý tự nhiên
194 Quần đảo Eo biển Torres 02.05.2013 Địa lý tự nhiên
195 Eo biển Torres 02.05.2013 Địa lý tự nhiên
196 Bán đảo Cape York 02.05.2013 Địa lý tự nhiên
197 Aunu'u 02.05.2013 Địa lý tự nhiên
198 Hành chính Kuwait 02.05.2013 Địa lý tự nhiên
199 Ofu-Olosega 12.05.2013 Địa lý tự nhiên
200 Liên minh Iroquois 21.4.2011 Liên minh Chính trị
201 Con rùa trong biểu tượng văn hoá 29.5.2011 Biểu tượng Văn hóa
202 Aksai Chin 7.4.2012 Lãnh thổ tranh chấp
203 Cuộc chiến Con lợn 22.6.2012 Chiến tranh
204 Giáo phái Thug (Hindu) 11.7.2012 Tôn giáo - tín ngưỡng
205 László Csizsik Csatáry 19.7.2012 Nhân vật lịch sử
206 Sự cố bom nguyên tử Goldsboro 1961 26.7.2012 Sự cố quân sự
207 Sự kiện tàu Ourang Medan 16.8.2012 Tai nạn hằng hải
208 Tranh chấp quần đảo Senkaku 21.8.2012 Lãnh thổ tranh chấp
209 Kiểm duyệt ở Myanma 21.8.2012 Kiểm duyệt văn hóa
210 Vụ ám sát Tổng thống Andrew Jackson 22.8.2012 Vụ ám sát
211 Kinh thánh của Jefferson 22.8.2012 Văn hóa tĩn ngưỡng
212 Viên kim cương Cullinan 25.8.2012 Biểu tượng văn hóa
213 Tẩy chay 25.8.2012 Văn hóa ứng sử
214 Cuộc thập tự chinh của trẻ em 25.8.2012 Cuộc chiến tranh
215 Vụ ám sát Tổng thống James Garfield 25.8.2012 Vụ ám sát
216 Sự kiện phun trào núi lửa Pelée 26.8.2012 Sự kiệm lịch sử
217 Ghế điện 27.8.2012 Dụng cụ hành quyết
218 Sách Kỷ lục Việt Nam 8.9.2012 Sách kỷ lục
219 Andrew Parker Bowles 8.9.2012 Nhân vật lịch sử
220 Camilla, Vương hậu Anh 26.10.2012 Nhân vật lịch sử
221 ‎Sophia Dorothea của Đại Anh 26.10.2012 Nhân vật lịch sử
222 ‎Anne, Vương nữ Vương thất 28.10.2012 Nhân vật lịch sử
223 ‎Sự cố USS William D. Porter 28.10.2012 Sự cố quốc phòng
224 Vương tử Andrew, Công tước xứ York 30.10.2012 Nhân vật lịch sử
225 Vương tôn nữ Eugenie xứ York 31.10.2012 Nhân vật lịch sử
226 Sự cố tàu ngầm nguyên tử Komsomolets 17.11.2012 Sự cố quân sự
227 Hán Minh Hoàng Đế 12.12.2012 Nhân vật lịch sử
228 Kary Mullis 28.12.2012 Nhà khoa học
229 Diệu Hân 29.12.2012 Hoa khôi
230 Tu viện Jasna Góra 29.12.2012 Di tích văn hóa
231 Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế 29.12.2012 Nhân vật lịch sử
232 Vương Diên Hàn 30.12.2012 Nhân vật lịch sử
233 Vương Diên Quân 30.12.2012 Nhân vật lịch sử
234 Vương Kế Bằng 30.12.2012 Nhân vật lịch sử
235 Vương Diên Hy 30.12.2012 Nhân vật lịch sử
236 Quốc huy Bolivia 5.1.2013 Biểu tượng quốc gia
237 Thần Ganesha 25.3.2013 Tôn giáo - tín ngưỡng
238 Nặm pịa 14.1.2012 Văn hóa ẩm thực
239 Mắc khén 13.1.2012 Văn hóa ẩm thực
240 Quốc huy Belarus 13.1.2012 Biểu tượng quốc gia
241 Garuda 13.1.2012 Tôn giáo - tín ngưỡng
242 Quốc huy Argentina 13.1.2012 Biểu tượng quốc gia
243 Văn miếu Bắc Ninh 13.1.2012 Di tích văn hóa - lịch sử
244 Quốc kỳ Mauritania 13.1.2012 Biểu tượng quốc gia
245 Quốc kỳ Singapore 22.04.2013 Biểu tượng quốc gia
246 Quốc kỳ Tajikistan 23.04.2013 Biểu tượng quốc gia
247 Quốc kỳ Turkmenistan 23.04.2013 Biểu tượng quốc gia
248 Quốc kỳ Síp 23.04.2013 Biểu tượng quốc gia
249 Min-woo Hwang 27.04.2013 Nghệ sĩ
250 Korea's Got Talent 27.04.2013

Games Show truyền hình

251 Vụ đánh bom Rangoon 11.10.2012 Đánh bom khủng bố
252 Vụ đánh bom Ahvaz 11.10.2012 Đánh bom khủng bố
253 Vụ đánh bom Ürümqi 1992 12.10.2012 Đánh bom khủng bố
254 Vụ đánh bom xe buýt Côn Minh 2008 12.10.2012 Đánh bom khủng bố
255 Vụ đánh bom xe buýt mini Kuşadası 2005 12.10.2012 Đánh bom khủng bố
256 Vụ đánh bom La Penca 12.10.2012 Đánh bom khủng bố
257 Vụ đánh bom Beirut 20.10.2012 Đánh bom khủng bố
258 Vụ ám sát Wissam al-Hassan 20.10.2012 Đánh bom khủng bố
259 Naruhito Iguchi 20.10.2012 Nhân vật lịch sử
260 Chùa Tây Tạng 23.10.2012 Địa danh văn hóa - lịch sử
261 Catharina-Amalia của Hà Lan 13.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
262 Máxima, Vương hậu Hà Lan 13.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
263 Alexia của Hà Lan 13.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
264 Ariane của Hà Lan 13.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
265 Mathilde, Vương hậu của người Bỉ 13.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
266 Klaus xứ Amsberg 14.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
267 Friso của Hà Lan 14.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
268 Constantijn của Hà Lan 14.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
269 Laurentien Brinkhorst 14.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
270 Mabel Wisse Smit 14.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
271 Bernhard xứ Lippe-Biesterfeld 14.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
272 Albert II của Bỉ 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
273 Ragnhild của Na Uy 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
274 Astrid của Na Uy 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
275 Baudouin của Bỉ 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
276 Märtha của Thụy Điển 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
277 Oscar II của Thụy Điển 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
278 Astrid của Thụy Điển 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
279 Vương tử Carl, Công tước xứ Västergötland 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
280 Sophia xứ Nassau 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
281 Eugen của Thụy Điển 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
282 Oscar Carl August của Thụy Điển 17.05.2013 Nhân vật chính trị
283 Margaretha của Thụy Điển 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
284 Vương tôn nữ Estelle, Nữ Công tước xứ Västergötland 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
285 Vương tử Carl Philip, Công tước xứ Värmland 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
286 Vương nữ Madeleine, Nữ Công tước xứ Hälsingland và Gästrikland 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
287 Silvia, Vương hậu Thụy Điển 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
288 Walther Sommerlath 18.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
289 Alice Soares de Toledo 18.05.2013 Nhân vật Vương thất
290 Vương tử Bertil, Công tước xứ Halland 18.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
291 Margaret xứ Connaught 18.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
292 Ingrid của Thụy Điển 18.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
293 Đại học Auckland 28.08.2012 Giáo dục - đào tạo
294 Tỉnh lộ 703 04.09.2012 Giao thông - vận tải
295 Tỉnh lộ 200 (Hưng Yên) 13.09.2012 Giao thông - vận tải
296 Thương vụ Nexen 22.09.2012 Thương vụ kinh doanh
297 Đại học Thái Bình Dương, California 07.10.2012 Giáo dục - Đào tạo
298 Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà 08.10.2012 Thiên nhiên
299 Hội chứng Người đẹp ngủ 10.10.2012 Y học
300 Bệnh nhão da 28.10.2012 Y học
301 Vịt đầu đen 28.10.2012 Động vật
302 Nhóm G22 10.11.2012 Tổ chức quốc tế
303 Đại học Groningen 28.12.2012 Giáo dục - Đào tạo
305 Cây Mắc khén Thực vật
306 Dendrobium farinatum 21.09.2012 Thực vật
307 Bằng sáng chế số 6469 13.07.2012 Bằng sáng chế
308 Anne-Marie của Đan Mạch 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
309 Frederik IX của Đan Mạch 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
310 Alexia của Hy Lạp và Đan Mạch 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
311 Hoàng tử Nikolaos của Hy Lạp và Đan Mạch 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
312 Theodora của Hy Lạp và Đan Mạch 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
313 Benedikte của Đan Mạch 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
314 Frederik VIII của Đan Mạch 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
315 Friedrich Franz IV xứ Mecklenburg 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
316 María Teresa, Đại công tước phu nhân xứ Luxembourg 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
317 Christian X của Đan Mạch 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
318 Alexandrine xứ Mecklenburg-Schwerin 17.05.2013 Nhân vật Hoàng gia
319 Carl Johan Bernadotte 17.06.2013 Nhân vật Hoàng gia
320 Vương tôn Gustaf Adolf, Công tước xứ Västerbotten 17.06.2013 Nhân vật Hoàng gia
321 Vương tôn nữ Margaretha, Bà Ambler 17.06.2013 Nhân vật Hoàng gia
322 Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg 17.06.2013 Nhân vật Hoàng gia
323 Chartun 17.06.2013 Di tích khảo cổ
324 Chùa Sensoji 17.06.2013 Di tích khảo cổ
325 John Ambler 08.07.2013 Nhân vật Hoàng gia
326 Vương tôn nữ Birgitta của Thụy Điển 09.07.2013 Nhân vật Hoàng gia
327 Gấu trong biểu tượng văn hóa 09.07.2013 Biểu tượng văn hóa
328 Vương tôn nữ Désirée, Nam tước phu nhân xứ Silfverschiöld 09.07.2013 Nhân vật Hoàng gia
329 Người Brunei 13.07.2013 Dân tộc
330 Lillian May Davies 15.07.2013 Nhân vật Hoàng gia
331 Ivan Craig 15.07.2013 Diễn viên điện ảnh
332 Hoàng tử Carl Christian xứ Hohenzollern 21.07.2013 Hoàng gia
333 Johann Georg von Hohenzollern 21.07.2013 Hoàng gia
334 Danh sách quốc thụ 23.07.2013 Hoàng gia
335 Elena de Borbón 25.07.2013 Hoàng gia
336 Cristina de Borbón 26.07.2013 Hoàng gia
337 Felipe VI của Tây Ban Nha 27.07.2013 Hoàng gia
338 Leonor de Borbón 29.07.2013 Hoàng gia
339 Danh sách các quốc gia theo thành phố lớn nhất và thành phố lớn thứ hai 29.07.2013 Bảng thống kê
340 Danh sách các quốc gia theo thủ đô và thành phố lớn nhất 29.07.2013 Bảng thống kê
341 Chuột nhắt trong biểu tượng văn hóa 1.08.2013 Biểu tượng văn hóa
342 Letizia, Vương hậu Tây Ban Nha 3.08.2013 Nhân vật Hoàng gia
343 Sofía de Borbón 5.08.2013 Nhân vật Hoàng gia
344 Gabriel của Bỉ 7.08.2013 Nhân vật Hoàng gia
345 Élisabeth của Bỉ 7.08.2013 Nhân vật Hoàng gia
346 Eléonore của Bỉ 7.08.2013 Nhân vật Hoàng gia
347 Emmanuel của Bỉ 7.08.2013 Nhân vật Hoàng gia
348 Sergey Aleksandrovich (Romanov) 11.08.2013 Nhân vật Hoàng gia
349 Danh sách các quốc gia Châu Âu theo GDP danh nghĩa 2009 17.08.2013 Bảng thống kê
350 Danh sách các quốc gia Châu Á theo GDP danh nghĩa 2009 17.08.2013 Bảng thống kê
351 Danh sách các quốc gia Châu Á theo diện tích 17.08.2013 Bảng thống kê
352 Elisabeth của Hessen và Rhein 19.08.2013 Hoàng gia Nga
353 Đại Công tước Sergei Mikhailovich của Nga 19.08.2013 Hoàng gia Nga
354 Julius, Bá tước xứ Lippe-Biesterfeld 19.08.2013 Hoàng gia
355 Danh sách các quốc gia Châu Phi theo diện tích 19.08.2013 Bảng thống kê
356 Danh sách các quốc gia Châu Âu theo chiều dài đường bờ biển 19.08.2013 Bảng thống kê
357 Danh sách các quốc gia Châu Âu theo diện tích 19.08.2013 Bảng thống kê
358 Leonore van Oranje-Nassau van Amsberg 19.08.2013 Hoàng gia Hà Lan
359 Claus-Casimir van Oranje-Nassau van Amsberg 19.08.2013 Hoàng gia Hà Lan
360 Vương thất Hà Lan 19.08.2013 Hoàng gia Hà Lan
361 Ernst II, Bá tước xứ Lippe-Biesterfeld 24.08.2013 Hoàng gia
362 Danh sách các quốc gia Châu Mỹ theo diện tích 24.08.2013 Thống kê
363 Anastasia Nikolayevna (Romanov) 24.08.2013 Hoàng gia Nga
364 Tatyana Nikolayevna (Romanov) 24.08.2013 Hoàng gia Nga
365 Maria Nikolayevna (Romanov) 24.08.2013 Hoàng gia Nga
366 Danh sách các quốc gia Châu Mỹ theo GDP danh nghĩa 2009 24.08.2013 Bảng thống kê
367 Ari Behn 22.03.2014 Nhà văn, nhân vật Hoàng gia
368 Désirée von Hohenzollern 28.08.2013 Nhân vật Hoàng gia
369 Danh sách các quốc gia theo tỉ lệ tử vong 28.08.2013 Bảng thống kê
370 Danh sách các quốc gia theo tốc độ tăng trưởng dân số 28.08.2013 Bảng thống kê
371 Đảo Kadovar 28.08.2013 Địa lý
372 Sâu chít 12.03.2014 Côn trùng, dược liệu
373 Danh sách các quốc gia Châu Á theo chiều dài đường bờ biển 29.08.2013 Bảng thống kê
374 Juan của Tây Ban Nha 29.08.2013 Hoàng gia Tây Ban Nha
375 Sophia của Hy Lạp và Đan Mạch 29.08.2013 Hoàng gia Tây Ban Nha
376 Pilar de Borbón 29.08.2013 Hoàng gia Tây Ban Nha
377 Margarita de Borbón 29.08.2013 Hoàng gia Tây Ban Nha
378 Nothobranchius kadleci 06.09.2013 Sinh vật học
379 Pavlos I của Hy Lạp 07.09.2013 Hoàng gia Hy Lạp
380 Eirini của Hy Lạp và Đan Mạch 07.09.2013 Hoàng gia Hy Lạp
381 Konstantinos II của Hy Lạp 07.09.2013 Hoàng gia Hy Lạp
382 Friederike Luise của Hannover 07.09.2013 Hoàng gia Hy Lạp
383 Sigvard Bernadotte 26.09.2013 Hoàng gia Thụy Điển
384 Charlotte của Luxembourg 26.09.2013 Hoàng gia Luxembourg
385 Maria Ana de Bragança, Đại công tước phu nhân Luxembourg 26.09.2013 Hoàng gia Luxembourg
386 Wëllem IV của Luxembourg 20.10.2013 Hoàng gia Luxembourg
387 Adolphe của Luxembourg 20.10.2013 Hoàng gia Luxembourg
388 Đại Công tước Luxembourg 20.10.2013 Hoàng gia Luxembourg
389 Mahlberg 20.10.2013 Hoàng gia Luxembourg
390 Mette-Marit, Thái tử phi Na Uy 22.03.2013 Nhân vật hoàng gia
391 Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á theo tỉ lệ mặt nước 26.10.2013 Danh sách thống kê
392 María Luisa Fernanda của Tây Ban Nha 26.10.2013 Hoàng gia Tây Ban Nha
393 Amélie d'Orléans 26.10.2013 Hoàng gia Tây Ban Nha
394 Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Âu theo tỉ lệ mặt nước 27.10.2013 Danh sách thống kê
395 Olav V của Na Uy 22.03.2014 Nhân vật Hoàng gia
396 Rango (phim 2011) 05.11.2013 Điện ảnh
397 Marie-Adélaïde của Luxembourg 08.11.2013 Hoàng gia
398 Maud của Liên hiệp Anh 22.03.2014 Nhân vật Vương thất
399 Märtha Louise của Na Uy 21.3.2014 Nhân vật Vương thất
400 Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo chiều dài bờ biển 12.11.2013 Danh sách
401 Manuel II của Bồ Đào Nha 14.11.2013 Hoàng gia Bồ Đào Nha
402 Luís Filipe của Bồ Đào Nha 14.11.2013 Hoàng gia Bồ Đào Nha
403 Carlos I của Bồ Đào Nha 14.11.2013 Hoàng gia Bồ Đào Nha
404 Afonso Henriques của Bồ Đào Nha 15.11.2013 Hoàng gia Bồ Đào Nha
405 Maria Pia của Ý 15.11.2013 Hoàng gia Bồ Đào Nha
406 Adelheid Franziska của Áo 15.11.2013 Hoàng gia Bồ Đào Nha
407 Maria Clotilde của Ý 16.11.2013 Hoàng gia Áo
408 Napoléon-Jérôme Bonaparte 16.11.2013 Hoàng gia Pháp
409 Victor Bonaparte 16.11.2013 Hoàng gia Pháp
410 Louis-Eugène Cavaignac 17.11.2013 Hoàng gia Bồ Đào Nha
411 Maria II của Bồ Đào Nha 17.11.2013 Hoàng gia Bồ Đào Nha
412 Đảo Busuanga 17.11.2013 Địa lý
413 Đảo Alabat 17.11.2013 Địa lý
414 Danh sách các đảo của Philippines 18.11.2013 Địa lý
415 Đảo Babuyan 18.11.2013 Địa lý
416 Quần đảo Balintang 18.11.2013 Địa lý
417 Đảo Batan 18.11.2013 Địa lý
418 Đảo Dequey 18.11.2013 Địa lý
419 Danh sách các quốc gia theo ý nghĩa tên gọi 28.01.2014 Thống kê
420 Hoàng Sầm 2.02.2014 Nhân vật lịch sử
421 Nhà Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 9.03.2014 Gia đình Hoàng gia
422 Vùng thông tin bay 10.03.2014 Hàng không
423 Hồ Galvė 12.03.2014 Địa lý
424 Công chúa Ayah bint Al Faisal 01.04.2014 Nhân vật Hoàng gia
425 Pinăng Tắc 11.03.2014 Giáo dục
426 Danh sách các quốc gia theo trữ lượng dầu mỏ 09.04.2014 Tài nguyên thiên nhiên
427 Hoàng tử Omar bin Al Faisal 01.04.2014 Nhân vật Hoàng gia
428 Công nương Alia Tabba 01.04.2014 Nhân vật Hoàng gia
429 Haakon Magnus của Na Uy 16.03.2014 Hoàng gia Na Uy
430 Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo GDP danh nghĩa 2012 16.03.2014 Kinh tế
431 Sonja, Vương hậu Na Uy 17.03.2014 Hoàng gia Na Uy
432 Alexandra của Đan Mạch 22.03.2014 Hoàng gia Anh
433 Tỉnh Trung Tâm, Sri Lanka 22.03.2014 Hành chính
434 Tỉnh Phía Đông, Sri Lanka 23.03.2014 Hành chính
435 Tỉnh Trung Bắc, Sri Lanka 24.03.2014 Hành chính
436 Tỉnh Phía Bắc, Sri Lanka 24.03.2014 Hành chính
437 Alia Baha Ad-Din Touqan 25.03.2014 Hoàng gia Jordan
438 Công chúa Haya bint Al Hussein 25.03.2014 Hoàng gia Jordan
439 Abdullah II của Jordan 25.03.2014 Hoàng gia Jordan
440 Hussein bin Abdullah, Thái tử của Jordan 25.03.2014 Hoàng gia Jordan
441 Hoàng hậu Rania của Jordan 25.03.2014 Hoàng gia Jordan
442 Công chúa Iman bint Abdullah 25.03.2014 Hoàng gia Jordan
443 Công chúa Salma bint Abdullah 25.03.2014 Hoàng gia Jordan
444 Hoàng tử Hashem bin Al Abdullah 25.03.2014 Hoàng gia Jordan
445 Percy Spencer 25.03.2014 Nhà phát minh
446 Danh sách các quốc gia châu Á theo GDP danh nghĩa 2012 26.03.2014 Danh sách tài chính
447 Danh sách các quốc gia châu Âu theo GDP danh nghĩa 2012 26.03.2014 Danh sách tài chính
448 Danh sách các quốc gia theo dân số năm 2009 26.03.2014 Danh sách dân số
449 Danh sách các quốc gia châu Mỹ theo GDP danh nghĩa 2012 26.03.2014 Danh sách dân số
450 Danh sách các quốc gia châu Đại Dương theo GDP danh nghĩa 2012 26.03.2014 Danh sách GDP danh nghĩa
451 Danh sách các quốc gia theo dân số năm 2012 27.03.2014 Danh sách dân số
452 Công chúa Alia bint Al Hussein 27.03.2014 nhân vật Hoàng gia Jordan
453 Edwin Booth 29.03.2014 Danh sách ngôn ngữ
454 Danh sách các quốc gia châu Phi theo GDP danh nghĩa 2012 27.03.2014 Danh sách GDP danh nghĩa
455 Hoàng tử Feisal bin Al Hussein 27.03.2014 Danh sách ngôn ngữ
456 Danh sách các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2012 27.03.2014 Danh sách GDP
457 Danh sách các quốc gia châu Phi theo GDP danh nghĩa 2009 2.04.2014 Danh sách GDP
458 Danh sách các quốc gia theo tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa 2009-2012 2.04.2014 Danh sách GDP
459 Danh sách các quốc gia châu Đại Dương theo GDP danh nghĩa 2009 3.04.2014 Danh sách GDP
460 Danh sách các quốc gia tiếp giáp với hai bờ đại dương 04.04.2014 Danh sách địa lý
461 Danh sách các thành phố của châu Đại Dương 04.04.2014 Danh sách địa lý
462 Haakon Lorentzen 05.04.2014 Doanh nhân Brazil
463 Công nương xứ Turenne 05.04.2014 Hoàng gia châu Âu
464 Danh sách các quốc gia châu Á theo GDP trên người 2012 07.04.2014 Danh sách GDP
465 Danh sách các quốc gia châu Á theo GDP trên người 2009 07.04.2014 Danh sách GDP
466 Danh sách các quốc gia châu Âu theo GDP trên người 2012 08.04.2014 Danh sách GDP
467 Danh sách các quốc gia châu Âu theo GDP trên người 2009 08.04.2014 Danh sách GDP
468 Danh sách các quốc gia theo sản lượng dầu thô 09.04.2014 Tài nguyên thiên nhiên
469 Danh sách các quốc gia châu Mỹ theo GDP trên người 2012 10.04.2014 Danh sách GDP
470 Công chúa Sara bint Al Faisal 10.04.2014 Nhân vật hoàng gia
471 Công chúa Aisha bint Al Faisal 10.04.2014 Nhân vật hoàng gia
472 Danh sách các quốc gia châu Đại Dương theo GDP trên người 2012 11.04.2014 Danh sách GDP
473 Hồ Xiechi 15.04.2014 Địa lý
474 Hồ Magadi 15.04.2014 Địa lý
475 Hồ Magenta 15.04.2014 Địa lý
476 Hồ Buttle 16.04.2014 Địa lý
477 Danh sách các quốc gia theo cơ quan lập pháp 17.04.2014 Chính trị
478 Poveglia 21.04.2014 Đảo ma
479 Félix của Luxembourg 03.05.2014 Nhân vật Hoàng gia Luxembourg
480 Đại học Omar Bongo 30.06.2014 Cơ sở giáo dục
481 Đại học Marien Ngouabi 30.06.2014 Cơ sở giáo dục
482 Quận của Luxembourg 31.06.2014 Hành chính
483 Randolph Stewart, Bá tước thứ 13 xứ Galloway 18.07.2014 Quý tộc của Scotland
483 Bá tước xứ Barcelona 19.10.2017 Lịch sử Tây Ban Nha
484 Ma Huateng 01/12/2017 Tỉ phú người Trung Quốc
485 Uông Sĩ Đoan 01.12.2017 Tiến sĩ Nho học Việt Nam