Thành viên

  • Họ và Tên: Nguyễn Danh Phong
  • Sinh Ngày: 16-05-1983
  • Quê Quán : Phượng Đầu - Phượng Hoàng - Thanh Hà - Hải DươngBằng cấpSửa đổi

  • 2006 : Tốt Nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • 2008 : Tốt Nghiệp Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội