Thông tinSửa đổi

  Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 1 năm, 5 tháng và 21 ngày.
vi
Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
 
Thành viên này là người
Việt Nam.
 Thành viên này thuộc cung Ma Kết.
 Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
 Thành viên này đôi lúc không được bình thường
 Thành viên này
yêu thích
Đế quốc Anh.


  Thành viên này là người
Hải Phòng.
 Thành viên này thích
uống trà.  Thành viên này là người không hút thuốc.

Đóng gópSửa đổi