Thông tin cá nhân sửa

+ Sinh năm: 1979 (Nam Sách, Hải Dương)

+ Nơi CT: Hà NộiTây Ninh (chuyển CT)

Wikipedia sửa

Thay đổi gần đây

Những bài mới

Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có (trang tiếng Việt)

Danh sách này bằng tiếng Anh

150 đề tài cơ bản nhất tại Wikipedia tiếng Anh

Tôi đang cố gắng dịch một số bài để nâng cao trình độ, hi vọng có thể đóng góp thêm vào trang Wikipedia tiếng Việt.

Hài sửa

Trên đường thành công không có dấu chân của những người lười biếng
Những người lười biếng không bao giờ chịu đi bộ nên không có dấu chân
***

Các nguồn tham khảo sửa

Kiểm tra độ nghiện: sửa đổi