Tự giới thiệu: Tui là một người, hổng phải là một vật.

Thông tin cá nhânSửa đổi

  • Tên: Duchuyfootball (tài khoản gmail của tui)
  • Quê quán: Hà Tĩnh
  • Sở thích: Vẽ tranh và dịch bài wiki

Chưa hết. Nhưng tui sẽ update sau.