Tiểu Sử Nguyễn Thanh Êm, Nam, Quốc tịch: Việt Nam

Tỉnh giấc thu sang vào mùa lũ lụt!

Tiếng chuông thức tỉnh đã ngân xa!

Nước non chẳng nhớ niềm tâm sự!

Gian khổ nếm rồi sẽ qua nhanh!

Kiếp trần thơ ấu đã lánh xa !

Than ôi! Việc đời người ngao ngán!

Thoát khỏi mê đồ là Đức Phật, Thánh...!

1010.2020 Đồng Tháp.

BS. Trí Tịnh. https://sites.google.com/view/chuakimquang