Tài khoản này rất thích được chụp ảnh và chụp ảnh. Rất thích được cho chứ không thích cho!