Fluxbot
Người chủ Xaosflux
Thư viện / khuôn khổ AWB


16 tháng 8 năm 2016
250
Flood
Nhiệm vụ
  1. Repair of pages in Thể loại:Trang có thẻ HTML tự đóng không hợp lệ ((flood) Tán thành)
    (Task1) HTML sửa chữa Thể loại:Trang có thẻ HTML tự đóng không hợp lệ
    ([[Thành viên:Fluxbot#Task1|Task1]]) HTML sửa chữa [[:Thể loại:Trang có thẻ HTML tự đóng không hợp lệ]]