Airbus A330 là một mẫu máy bay dân dụng chở khách thương mại, thân rộng, động cơ đôi, một tầng, hai lối đi có tầm bay từ trung bình đến xa. Nó được sản xuất cùng thời điểm với Airbus A340, và có khả năng được thay thế bởi Airbus A350. Từ khi máy bay ra đời, người ta tính được rằng cứ mỗi 24 giây là có một chiếc Airbus A330 cất cánh hoặc hạ cánh. Chiếc A330-200, chẳng hạn như trong ảnh trên, đi vào hoạt động năm 1998 và phổ biến hơn đáng kể so với A330-300 trước đó. Vào tháng 12 năm 2012, có 476 chiếc A330-200 được đưa vào hoạt động.
Airbus A330 là một mẫu máy bay dân dụng chở khách thương mại, thân rộng, động cơ đôi, một tầng, hai lối đi có tầm bay từ trung bình đến xa. Nó được sản xuất cùng thời điểm với Airbus A340, và có khả năng được thay thế bởi Airbus A350. Từ khi máy bay ra đời, người ta tính được rằng cứ mỗi 24 giây là có một chiếc Airbus A330 cất cánh hoặc hạ cánh. Chiếc A330-200, chẳng hạn như trong ảnh trên, đi vào hoạt động năm 1998 và phổ biến hơn đáng kể so với A330-300 trước đó. Vào tháng 12 năm 2012, có 476 chiếc A330-200 được đưa vào hoạt động.
Tác giả: Sergey Kustov

Airbus A330 là một mẫu máy bay dân dụng chở khách thương mại, thân rộng, động cơ đôi, một tầng, hai lối đi có tầm bay từ trung bình đến xa. Nó được sản xuất cùng thời điểm với Airbus A340, và có khả năng được thay thế bởi Airbus A350. Từ khi máy bay ra đời, người ta tính được rằng cứ mỗi 24 giây là có một chiếc Airbus A330 cất cánh hoặc hạ cánh. Chiếc A330-200, chẳng hạn như trong ảnh trên, đi vào hoạt động năm 1998 và phổ biến hơn đáng kể so với A330-300 trước đó. Vào tháng 12 năm 2012, có 476 chiếc A330-200 được đưa vào hoạt động.