Một chiếc F-22 Raptor bay qua Căn cứ Không quân Kadena, Nhật Bản, ngày 23 tháng 1 trong khi đang huấn luyện. F-22 được triển khai từ Phi đội máy bay chiến đấu số 27 tại Căn cứ Không quân Langley, Va.
Tác giả: Thạc sĩ Sgt. Andy Dunaway, Lực lượng Không quân Hoa Kỳ

Một chiếc F-22 Raptor bay qua Căn cứ Không quân Kadena, Nhật Bản, ngày 23 tháng 1 trong khi đang huấn luyện. F-22 được triển khai từ Phi đội máy bay chiến đấu số 27 tại Căn cứ Không quân Langley, Va.