Thành viên:Flyplanevn27/XfD log

This is a log of all deletion discussion nominations made by this user using Twinkle's XfD module.

If you no longer wish to keep this log, you can turn it off using the preferences panel, and nominate this page for speedy deletion under CSD U1.

June 2021Sửa đổi

 1. Giải thưởng Sao Khuê đã đề cử at AfD; notified 222.252.101.226 (thảo luận · đóng góp) 11:07, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Giải thưởng chưa rõ độ nổi bật, văn phong trong bài có tính quảng cáo.
 2. Cuộc thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 đã đề cử at AfD; notified Binh1994 (thảo luận · đóng góp) 11:55, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Cuộc thi cần thẩm định độ nổi bật.
 3. Nếu xuân này vắng anh đã đề cử at AfD; notified 2001:EE0:55A7:F150:A929:A3FE:4FE2:F9B3 (thảo luận · đóng góp) 04:00, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Bài hát trước 1975 cần thẩm định độ nổi bật.
 4. 回:Song of the Sirens đã đề cử at AfD; notified Simsimhae (thảo luận · đóng góp) 04:07, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Album của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, có bài ở enwiki nhưng lại bị đánh giá là không đủ độ nổi bật.
 5. Lữ khách 24h đã đề cử at AfD; notified LamMinhViet (thảo luận · đóng góp) 04:12, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Gameshow phát sóng trên HTV7 cần thẩm định đnb. Bài chỉ có một nguồn duy nhất.
 6. Người đi xuyên tường đã đề cử at AfD; notified 2402:800:61CA:656C:61E8:363D:DA92:EF4A (thảo luận · đóng góp) 04:15, ngày 30 tháng 6 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Tương tự như các gameshow khác, cần đánh giá độ nổi bật của bài.

July 2021Sửa đổi

 1. Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang đã đề cử at RM; Tên mới: Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang 03:28, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2. Siêu đầu bếp (chương trình truyền hình) đã đề cử at AfD; notified 58.186.64.130 (thảo luận · đóng góp) 06:18, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Gameshow phát sóng từ 6/5/2012 - 22/9/2013 thì liệu có đủ đnb?
 3. Một phút để chiến thắng (Việt Nam) đã đề cử at AfD; notified 14.242.107.1 (thảo luận · đóng góp) 06:22, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Gameshow phát sóng trên HTV7 có 6 tháng, cần thẩm định độ nỏi bật.
 4. A! Đúng Rồi! đã đề cử at AfD; notified Enjoy the weekend (thảo luận · đóng góp) 03:57, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Cũng là một gameshow phát sóng trên HTV7 chưa rõ độ nổi bật. Bài chỉ có luật chơi đơn thuần và có 3 nguồn, nhưng 2 nguồn không thấy nhắc đến chương trình một cách độc lập, còn lại là nguồn YouTube.
 5. Tập tin:480px-IOIlogo-removebg-preview.png (log) đã đề cử at FfD; notified Jukimai123 (thảo luận · đóng góp) 14:02, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Biểu trưng có bản quyền không rõ ràng, được sử dụng tại nhiều bài viết. (Copyright status for this logo is unknown, use on most article.)
 6. Move (album) đã đề cử at AfD; notified Ess (thảo luận · đóng góp) 07:41, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Album chưa rõ độ nổi bật.
 7. Nu na nu nống đã đề cử at AfD; notified Kirill (thảo luận · đóng góp) 07:47, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Trò chơi phổ biến ở VN, nhưng cần thẩm định đnb.
 8. Quốc Hưng (Việt Nam) đã đề cử at AfD; notified Duchoa97 (thảo luận · đóng góp) 07:52, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Bài đã bị gán nhẫn từ 2017. Theo hướng dẫn của WP về độ nổi bạta (người), thì NSƯT và NSND là đủ nổi bật. Tuy nhiên tôi sẽ đưa ra biểu quyết để quyết định bài này.
 9. Kim Chi (ca sĩ) đã đề cử at AfD; notified Ngocdb321 (thảo luận · đóng góp) 07:59, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Ca sĩ chưa rõ độ nổi bật.

August 2021Sửa đổi

 1. Come Back Home (phim) đã đề cử at AfD; notified KhoaNguyen.13281 (thảo luận · đóng góp) 13:42, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một bộ phim ngắn nhưng chưa rõ thành tích, ảnh hưởng, đón nhận như thế nào, vì vậy cần đánh giá về độ nổi bật của bài.