Quản lýSửa đổi

Các trang chínhSửa đổi

Các trang và tin nhắn
Có tổng cộng 36 tin nhắn trong trò chơi. Trang thành viên: 15, trang con thành viên: 7, thảo luận trên trang con thảo luận thành viên: 5, thảo luận thành viên: 1, trang con thảo luận thành viên: 8
Khác

Nhân vậtSửa đổi

Phần 1Sửa đổi

Phần 2Sửa đổi

Phần 3Sửa đổi

Phần 4Sửa đổi

Phần 5Sửa đổi

Phần 6Sửa đổi

Phần 7Sửa đổi

Nghệ thuậtSửa đổi

tổng quan
điều hướng
biểu trưng
các tập tin
Chòm sao
Xác định kỹ năng
Hình

Âm thanhSửa đổi

Âm thanh thành công (chúc mừng)

Trang hoàn thành sứ mệnh phát ra âm thanh

Âm thanh thất bại (vui)

Âm thanh nền (nhiều hơn / ít sôi nổi hơn)

Danh hiệuSửa đổi

NguồnSửa đổi

KhácSửa đổi

Thông báo khoáSửa đổi

Thông báo khoá được sử dụng khi thông báo tiêu chuẩn được hiển thị bởi MediaWiki:Protectedpagetext và/hoặc MediaWiki:Cascadeprotected.