Ngoài các tác vụ do chủ bot thực hiện, chủ bot còn nhận thực hiện các tác vụ theo yêu cầu của những thành viên khác. Nếu các bạn có công việc gì cần bot thực hiện mời các bạn cứ tự nhiên nhắn tin vào trang thảo luận của chủ bot, tuỳ theo khả năng và yêu cầu tôi sẽ giúp các bạn.

Công việc của botSửa đổi

Người chạy bot này ghi tên các tác vụ thực hiện trong phần tóm lược sửa đổi của bot. Các biên tập viên khác có thể đối chiếu số tác vụ đó với trang này để biết bot đã làm gì.

Tác vụ 1: Dọn dẹp chungSửa đổi

Bot này "nằm vùng" ở trang Đặc biệt:Trang mới và thực hiện những sửa đổi dọn dẹp ban đầu, Việt hoá bản mẫu, sửa general fixes và một số công việc nhỏ khác.

Tác vụ 2: Sửa đổi hàng loạt theo yêu cầu riêng của người chạySửa đổi

Tác vụ 3: Thêm bản mẫu {{Thông báo thảo luận}}Sửa đổi

Bot sẽ tự động thêm bản mẫu {{Thông báo thảo luận}} vào các trang thảo luận chưa có bản mẫu này. Bot không tạo trang thảo luận mới chỉ có mỗi bản mẫu này, mà chỉ làm nhiệm vụ thêm nó vào các trang thảo luận có sẵn thôi.

Tác vụ 4: Tạo hàng loạt thể loại mớiSửa đổi

Tác vụ 4.1. Thể loại Khu vực đông dân ở [bang] (Hoa Kỳ)Sửa đổi

Danh sách các bài đã tạo liệt kê trong bản mẫu {{Khu dân cư ở các bang của Mỹ}}.

Tác vụ 5: Chèn bản mẫu {{Dự án Anime và Manga}}Sửa đổi

Chạy theo yêu cầu.