Thành viên:Peter VN/các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Thái Nguyên

Thành phố Thái NguyênSửa đổi

Thành phố Thái Nguyên có 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm

Thành phố Sông CôngSửa đổi

Thành phố Sông Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm

Thị xã Phổ YênSửa đổi

Thị xã Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm

Huyện Đồng HỷSửa đổi

Huyện Đồng Hỷ có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm

Huyện Phú BìnhSửa đổi

Huyện Phú LươngSửa đổi

Huyện Định HoáSửa đổi

Huyện Đại TừSửa đổi

Huyện Võ NhaiSửa đổi