Greenknight dv
Gold Christian Cross no Red.svgThành viên này là tín hữu
Kitô giáo.
9XThành viên này chào đời
trong thập niên 1990.
Male.svgThành viên này là nam giới.
DaiVietSuKyToanThu.pngThành viên này quan tâm tới chủ đề Lịch sử Việt Nam
Globe stub.svg
Thành viên này là người yêu thích
Địa lý
Issoria lathonia.jpgThành viên này là một người yêu thích Sinh học
Flag of PalaeologusEmperor.svgThành viên này yêu thích Đế quốc Đông La Mã.01001000
01101001
Có tất cả
10
loại người:
những người biết đọc số nhị phân và những người không biết đọc chúng.