Thành viên:Hộp cát/Bài luận/Edit Count

Một người muốn biết về bản chất của số sửa đổi, bèn tìm đến một đại thiền sư và hỏi: "Thưa thiền sư, số sửa đổi là gì ạ?"

"Số sửa đổi là một con đường." – thiền sư đáp – "Để đến được đích, người ta phải đi hết con đường. Thiên hạ có nhiều người, người này có thể đi nhiều, người kia có thể đi ít, nhưng đừng bao giờ đánh giá người đứng trước cửa nhà con bằng độ dài của con đường mà người đó đã đi qua."