Phạm Ngọc Phương Linh
NGƯỜI GIÚP VIỆC
của các dự án Wikimedia
---‐---‐---‐---‐---‐---
1 2 3 4 5
sửa
làm mới
xem
Mức phá hoại rất thấp. 0.0 RPM theo SongVĩ.Bot SongVĩ.Bot (thảo luận) 10:59, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC)

làm mới  • X  • T  • S Việc tồn đọng


Chờ xóa

 • Chung: ~0
 • Bài viết: ~1
 • Tập tin: ~0
 • Bản mẫu: ~0
 • Thành viên: ~0
 • Thể loại: ~0
 • Đổi hướng: ~0
 • Cổng thông tin: ~0
 • Khác: ~11

Chờ xóa có thời hạn

 • Bài chất lượng kém: ~15
 • Bài chất lượng kém 09-04-2024: ~0
 • Bài chất lượng kém quá 7 ngày: ~0
 • Bài chất lượng kém do dịch thuật: ~2
 • Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày: ~0
 • Văn phong không thích hợp: ~0
 • Văn phong không thích hợp 2024-04-09: ~0
 • Hình có vấn đề: ~12
 • Hình có vấn đề 2024-04-09: ~0
 • Hình sử dụng hợp lý không sử dụng: ~11
 • Hình không tự do có thể thay thế 09-04-2024: ~0
 • Hình không rõ nguồn gốc 2024-04-09: ~0
 • Hình không rõ tình trạng bản quyền 2024-04-09: ~0

Biểu quyết xóa

 • Số bài đang được biểu quyết xóa: ~23
 • Số tập tin đang được biểu quyết xóa: ~0
 • Số thể loại, bản mẫu và mô đun đang được biểu quyết xóa: ~2
 • Số trang thuộc không gian khác đang được biểu quyết xóa: ~0
 • Số bài đang được biểu quyết phục hồi: ~0

Vi phạm bản quyền

 • Bài vi phạm bản quyền: ~1
 • Hình vi phạm bản quyền: ~0

Volunteer Response Team

 • Nội dung chờ xác nhận giấy phép VRT: ~3

Bảo quản nội dung:

 • Tập tin không tự do có phiên bản cũ: ~0

Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa

 • Yêu cầu sửa đổi: ~67
 • Yêu cầu sửa đổi không nằm trên trang thảo luận: ~0
 • Có thể dùng bản mẫu sai: ~3

Khác:

 • Yêu cầu bỏ cấm: ~215
 • Yêu cầu bỏ cấm tự động: ~70

Các trang cần chú ý:


---‐---‐---‐---‐---‐---
Bây giờ là 18:00:00
Hôm nay là Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024 (UTC+7)
#Cơn gió lặng lẽ ngang qua.