Trang chính Đóng góp Chủ đề được chọn lọc Bài viết được chọn lọc Bài viết tốt Bạn có biết Liên hệ  
Thời gian tham gia wikipedia
BQV
Niềm tin
Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 11 năm, 9 tháng và 8 ngày.
Người dùng này là một bảo quản viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên này có Tôn giáo
Kỷ niệm 10 năm tham gia Wikipedia (11 tháng 07 năm 2012 - 11 tháng 07 năm 2022)

Số sửa đổi

Hoang Dat
Hoangdat bot
Dinhhoangdat bot
30.000+Thành viên này đã có hơn 30.000 sửa đổi trên Wikipedia.
29.000+Thành viên này đã có hơn 29.000 sửa đổi trên Wikipedia.
19.000+Thành viên này đã có hơn 19.000 sửa đổi trên Wikipedia.
Sửa đổi trên Wikipedia tiếng Việt Bot sửa lỗi chung Bot chào mừng

→ Số trang đã tạo: 390

Chủ đề chọn lọc
Bài chọn lọc
Bài viết tốt
Bạn có biết
Chủ đề:Cơ Đốc giáo Thánh Giuse, Giuse Maria Trịnh Văn Căn Maria 130 bài trong 10 năm tương đương 1 tháng có 1 bài lên trang chính
Chủ đề được chọn lọc Bài viết được chọn lọc Bài viết tốt Bạn có biết