Hoangdat bot
Người chủ Hoàng Đạt


Môi trường / hệ điều hành Microsoft Windows
07:01, ngày 12 tháng 11 năm 2013
18.000+
  1. Đây là một tài khoản dùng để chạy bot của thành viên Hoàng Đạt.
  2. Mọi than phiền về tài khoản này xin vui lòng nhắn tại đây.
  3. Các sửa đổi của Bot
18.000+Thành viên này đã có hơn 18.000 sửa đổi trên Wikipedia.
+