Chào mừng các bạn đến với tài khoản hongkytran, hongkytran chuyên sửa đổi các bài viết liên quan đến nội dung văn hóa, giải trí, thể thao.

Các bài viết có đóng góp nhiều nhất

Thông tin

 Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
 Thành viên này đã tham gia Cúp Wiki tiếng Việt.
 Thành viên này là một người
ngưỡng mộ Hồ Chí Minh.
  Thành viên này là người
Việt Nam.
 Thành viên này tham gia
Dự án Quân sự.
 Biên tập viên này hứa sẽ đóng góp cho Wikipedia cho tới khi lìa đời, mặc dù có thể Wikibreak dài hạn khi còn sống.

Thành tựu

  Justin Bieber (sắp tới)