Sinh, trưởng tại Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tôi đọc wikimedia về Cẩm Khê thấy một số xã không đúng tên nên đăng ký làm thành viên để có thể bổ sung. Mong được nhiều người cùng tham gia để "Cẩm Khê" được hoàn chỉnh. Xin trân trọng cám ơn. Huynhnxb (thảo luận) 07:26, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (UTC)