iDarkWorld tên thật là Trần Lê Vy, hiện là sinh viên trường đại học Công nghệ thông tin- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời là admin của trang web http://o1live.com Hãy cùng nhau viết Wikipedia, vì một nền tri thức mở!