Lễ trưởng thành (của riêng tôi) ngày 20/7/2021Sửa đổi

Tôi, Nguyễn Truy Mộng, 15 tuổi, từ nay xin hứa sẽ tham gia Wikipedia với tinh thần nghiêm túc, hứa sẽ không còn chọc chó ở cả ngoài đời và trên Wikipedia nữa, cũng sẽ không còn viết nội dung hướng dẫn các bạn trẻ nghịch dại thế nào cho chất. Thề sẽ không nghiện ngập nữa mà sẽ sống lành mạnh hơn. Giờ ai mà rủ tôi hít kẻ thì tôi báo công an.

Dù sao vẫn sẽ có một số thành viên nhất định nhớ đến trang thành viên cũ của tôi. Nên tôi vẫn sẽ lưu trữ cho ai cần.

Kí tên: Q 10:46, ngày 20 tháng 7 năm 2021 (UTC)