Mình là J. Smile, hoặc được biết đến đơn giản hơn với tên J. Mình chủ yếu viết bài về nghệ sĩ.

Tên đầy đủ: 1Way4To - J.Smile. Đang hoạt động ở Wikipedia tiếng Anh và Wikipedia tiếng Việt.

Danh sách bài viết về nghệ sĩ đã được tạo sửa

Danh sách bài viết về album đã được tạo sửa

Danh sách bài viết đã đóng góp (không phải khởi tạo bởi mình) sửa

Tập tin tải lên sửa

Hình tự do sửa

Hình sử dụng hợp lý sửa

Hình đã bị xóa sửa

Đã bị xóa do đủ độ sáng tạo để được bảo vệ bởi bản quyền. Xem biểu quyết xóa tại Wikimedia Commons để biết thêm chi tiết

Một số hình khác trên Wikimedia Commons sửa

Tuyên bố sửa

KHÔNG tham gia biểu quyết

KHÔNG dịch máy chất lượng kém

KHÔNG thỏa hiệp với thành viên dịch máy

Quyền sửa

 Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)