Mình là J. Smile, hoặc được biết đến đơn giản hơn với tên J. Mình chủ yếu viết bài về nghệ sĩ.

Tên đầy đủ: 1Way4To - J.Smile. Đang hoạt động ở Wikipedia tiếng Anh và Wikipedia tiếng Việt.

Danh sách bài viết về nghệ sĩ đã được tạoSửa đổi

Danh sách bài viết về album đã được tạoSửa đổi

Danh sách bài viết đã đóng góp (không phải khởi tạo bởi mình)Sửa đổi

Tập tin tải lênSửa đổi

Hình tự doSửa đổi

Hình sử dụng hợp lýSửa đổi

Hình đã bị xóaSửa đổi

Đã bị xóa do đủ độ sáng tạo để được bảo vệ bởi bản quyền. Xem biểu quyết xóa tại Wikimedia Commons để biết thêm chi tiết

Một số hình khác trên Wikimedia CommonsSửa đổi

Tuyên bốSửa đổi

KHÔNG tham gia biểu quyết

KHÔNG dịch máy chất lượng kém

KHÔNG thỏa hiệp với thành viên dịch máy

QuyềnSửa đổi

 Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)