Giới thiệu về mình

  • Online thường xuyên
  • Đang là thành viên được xác nhận mở rộng
  • Giới tính: Nam
  • Sở thích: Tìm những show truyền hình để đưa ra BQXB, xem K-pop
  • Còn nữa, nếu bạn biết bạn có thể chèn vào đây

Những gì mình thích

Những cái dễ thương, cute - tuy nhiên nó làm mình mất ngủ.

Nháp

Thành viên:J. Smile (Love & V.A.V.I)/Nháp