Thành viên:Khả Vân Đại Hãn/Danh sách tài khoản phụ

Đây là danh sách tài khoản phụ do tôi tạo, quản lý, hiện tại vào lúc này. Chiến tranh chấm dứt và hòa bình lập lại. Tài khoản chínhKhả Vân Đại Hãn, mọi tài khoản không do tôi dùng tài khoản chính ghi ra đều là giả mạo. Thắc mắc gì thì hỏi ở đây.

Riêng Khả Vân Đại Hãn là tài khoản kế tục hợp pháp của Kill-Vearn, sẽ được xác nhận từ tài khoản phụ ghi trên trang con của Kill-Vearn.

Hẹn gặp lại sau khi tôi mãn hạn tù vào tháng 1/2022. Khả Vân Đại Hãn (thảo luận) 15:03, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Tại đây: xác nhận là tài khoản kế tục hợp pháp Lý Tử Thất (thảo luận) 15:05, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Danh sách tài khoản phụ
Stt Icon Tài khoản Mục đích Tình trạng Ghi chú Thương hiệu RC
1 ButtonTaoismSymbolWhitegreen.PNG LLTDNNNXYD tài khoản bóng không sử dụng Kill-Vearn
2 ButtonTaoismSymbolWhitegreen.PNG Mr LLTD tài khoản bóng không sử dụng Kill-Vearn
3 李子柒210625.png Lý Tử Thất tài khoản viết bài đang sử dụng Kill-Vearn
4 Ngân Sushi tài khoản viết bài đang sử dụng Kill-Vearn
5 Dragon and sword.svg Velther tài khoản
đa mục đích
ngừng sử dụng Kill-Vearn
6 Crystal Project Favorites.png Chủ đề chọn lọc tài khoản viết bài ngừng sử dụng NDCL
7 Coca Cola - Mexican death sentence.jpg LMDKCTVPHWKTN tài khoản
đa mục đích
ngừng sử dụng WTL
8 Tireless Contributor Barnstar Hires.gif T.H.Đ tài khoản chiến đấu ngừng sử dụng Kill-Vearn
9 Tireless Contributor Barnstar Hires.gif Tell me why? tài khoản chiến đấu ngừng sử dụng Kill-Vearn
10 Symbol question group.png 1000 bài Bạn có biết? tài khoản viết bài đang sử dụng Khả Vân
và 11 tài khoản bóng của
Danh hiệu hoàng gia
tài khoản bóng không sử dụng WTL
22 Yourte mongole.JPG Đế chế Thảo Nguyên tài khoản đặc biệt đang sử dụng Khả Vân
23 可 雲 大 汗 tài khoản bóng không sử dụng Khả Vân